Coaching naar werk

Een cliënt in staat stellen om zelf weer de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Dat is de opzet van het losse coachingstraject dat wij aanbieden.
Deze vorm van ondersteuning is bestemd voor twee doelgroepen:
1. werknemers die tijdelijk niet actief (kunnen) zijn
2. werkzoekenden die zijn vastgelopen in het sollicitatieproces

Het uitgangspunt bij coaching is om de belemmeringen die een cliënt ondervindt weg te nemen. Of in ieder geval beheersbaar te maken. Het uiteindelijke resultaat is dat hij (of zij) in staat is om zelfstandig betaald werk te vinden en/of te behouden.

Activiteiten coachingtraject

De coaches voeren face to face een aantal gesprekken met de cliënt. Naast de intake omvat dit traject 2 tot 7 coachingssessies. De gesprekken sluiten altijd aan op de situatie van de werknemer c.q. de werkzoekende, en de coaches leveren maatwerk.

Afhankelijk van de omstandigheden richt de coaching zich op:
• empowerment
• rouwverwerking (na verlies van baan of arbeidsmogelijkheden)
• vergroting van de assertiviteit
• loopbaanoriëntatie