Diensten voor werkzoekenden

Van ondersteuning bij re-integratie tot succesvolle bemiddeling en outplacement

Het verlies van een baan is voor velen een ingrijpende gebeurtenis. U wordt daarom door onze consulenten ondersteund bij de verwerking daarvan. Ook stellen zij samen met u een scholings- of ontwikkelplan op.

Als onderdeel van onze aanpak nemen onze consulenten verschillende testen af. Op die manier krijgen zij een goed inzicht in uw persoonlijkheid en uw kwaliteiten. Daarna begint de eigenlijke bemiddeling met als doel: de perfecte match tussen u en een bedrijf.

Onze consulenten zijn ervaren jobhunters met kennis van de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen ze gebruik maken van de expertise van het moederbedrijf van Carrièrewinkel Projecten, HLS Personeelsdiensten. Het landelijk dekkend netwerk en het vacatureaanbod van HLS maken een effectieve arbeidsbemiddeling bij re-integratie tweede spoor mogelijk.

Opnieuw aan het werk

Het re-integratie traject is bedoeld voor werknemers die hun functie niet meer kunnen vervullen. Meestal omdat hun gezondheidssituatie dat niet toelaat. Volgens de Wet Poortwachter is dan zowel de werkgever als de werknemer verplicht actief mee te werken aan arbeidsre-integratie. Bedrijven die te weinig doen om hun uitgevallen personeel weer aan een baan te helpen, lopen de kans een forse boete te krijgen. Werknemers die niet genoeg moeite doen voor een andere baan, kunnen gekort worden op hun uitkering.

Het  re-integratie traject toegelicht

De zoektocht naar alternatief werk start met re-integratie eerste spoor waarbij onderzocht wordt of voor de werknemer binnen de ‘eigen’ onderneming werk is.

De consulenten van Carrièrewinkel Projecten onderzoeken eerst of er voor u binnen de ‘eigen’ onderneming werk is. Dat kan door uw functie anders in te vullen, bijvoorbeeld door zware lichamelijke taken bij collega’s onder te brengen. Een andere optie is de functie minder belastend te maken door aanpassing van de werkplek of de werktijden. Verder is het natuurlijk mogelijk om binnen het bedrijf een andere, meer passende baan te zoeken voor de uitgevallen werknemer.

Een baan bij een andere werkgever

Re-integratie tweede spoor heeft als doel om voor werknemers een baan bij een andere werkgever te vinden. Dit re-integratie traject is vooral gericht op medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Het tweede spoor gaat van start wanneer binnen de ‘eigen’ organisatie er geen vervangende functie is. Werkgever en werknemer zijn dan wettelijk verplicht om zich in te spannen voor re-integratie op de arbeidsmarkt.

Netwerk in het bedrijfsleven

Wat Carrièrewinkel Projecten onderscheidt van veel andere re-integratiebedrijven, zijn onze goede contacten met werkgevers. Onze roots liggen namelijk in de arbeidsbemiddeling. Via zusterorganisatie HLS Personeelsdiensten krijgen wij vacatures van ondernemingen binnen. Dat geeft onze re-integratietrajecten een zeer praktische en pragmatische insteek.

Wij weten precies wat voor personeel het bedrijfsleven zoekt, omdat we vrijwel dagelijks met hr-functionarissen aan tafel zitten. Dat schept duidelijkheid voor opdrachtgevers en kandidaten. Tegelijkertijd stelt het onze consulenten in staat om gericht te werk te gaan.

Betrokkenheid en realiteitszin

Carrièrewinkel Projecten heeft ruime ervaring met tweede spoor re-integratietrajecten. Wij hanteren daarbij een vaste systematiek. Sleutelwoorden zijn persoonlijke begeleiding en individuele aandacht. Onze aanpak kenmerkt zich door kennis van zaken, betrokkenheid en realiteitszin.

De kosten van re-integratie kunnen meevallen

De kosten die een werkgever voor het tweede spoor maakt, kunnen enorm meevallen. Onze ervaring is dat veel ondernemers verzekerd zijn voor deze re-integratietrajecten.
Of dat bij u ook het geval is, zoeken we graag voor u uit!

steun bij het vinden van een nieuwe baan

Je baan kwijt raken is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Carrièrewinkel Projecten coacht, ondersteunt en begeleidt werknemers via outplacement ut naar een andere organisatie. Sleutelwoorden bij onze trajecten zijn: persoonlijke begeleiding en individuele aandacht.

Wie zijn werk is kwijtgeraakt, maakt – ieder op zijn eigen manier – een rouwproces door. Het is belangrijk dat het verlies van de oude baan goed verwerkt wordt. Anders kan het functioneren op een nieuwe werkplek belemmerd worden. De consulenten van Carrièrewinkel Projecten zijn ervaren in het ondersteunen van dit verwerkingsproces, zodat een werkzoekende klaar is voor een volgende stap in de carrière.

Vertrekpunt van outplacement door Carrièrewinkel Projecten is: goed luisteren. Zo vormen onze consulenten zich een helder beeld van de persoonlijkheid, kwaliteiten en wensen van een werkzoekende. Verder nemen we een aantal (persoonlijkheids)tests af, zodat we een goed onderbouwd persoonlijk ontwikkelingsadvies kunnen opstellen.

Persoonlijk ontwikkelingsadvies

Het persoonlijk ontwikkelingsadvies houdt rekening met werkhouding, competenties, motivaties en sterke en zwakke punten. Het laat zien in welk soort beroep en/of bedrijfstak een werkzoekende goed functioneert. Daarbij kunnen soms onverwachte mogelijkheden aan het licht komen, die een heel nieuw perspectief scheppen.

De inhoud van een ontwikkelingsadvies verschilt per persoon. De één is gebaat bij een cursus die gericht is op het verwerven van kennis, de ander heeft meer aan een leer-/werktraject en voor een derde is een concreet loopbaanadvies de beste optie.

Kennis van opleidingen en de arbeidsmarkt

De consulenten van Carrièrewinkel Projecten hebben een ruime kennis van de meest uiteenlopende (vak)opleidingen. Ze hebben inzicht in de toelatingseisen, de inhoud en de ‘marktwaarde’ van een bepaalde leergang.

Onze consulenten zijn daarnaast ervaren in het begeleiden van werkzoekenden die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Ze fungeren als persoonlijke coach in de zoektocht naar een baan. Zo helpen ze bijvoorbeeld met opstellen van brieven en CV’s en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

Netwerken

Natuurlijk kunnen werkzoekenden gebruik maken van de vacature-databank en de contacten van Carrièrewinkel Projecten en moederbedrijf HLS Personeelsdiensten. Aan bedrijven en instellingen waar wij kansen zien voor een match, stellen wij kandidaten voor. Onze consulenten helpen werkzoekenden ook bij het activeren van hun eigen netwerk.

Voor sommigen is het starten van een eigen bedrijf de beste optie. Ook daarvoor hebben wij speciale begeleidingstrajecten.

Beroepskeuzetesten

‘Ik wil graag een leuke baan’, horen we vaak. Maar wat is dat dan, een leuke baan? Dat verschilt van persoon tot persoon. De beroepskeuzetesten van Carrièrewinkel Projecten maken inzichtelijk wat voor u persoonlijk een aantrekkelijke baan is. Gewapend met die kennis kunt u weloverwogen een volgende stap in uw carrière maken.

Lees hier meer over Beroepskeuzetesten

Trainingen en Publicaties

Carrièrewinkel heeft trainingen en publicaties ontwikkeld die u kunnen helpen bij het vinden van een een nieuwe baan of nieuwe carriére.

Lees hier meer over ons aanbod

Locaties

Carrièrewinkel is landelijk actief en heeft in meerdere steden flexlocaties. Wil u meer weten over re-integratie, outplacement of een van de andere diensten van Carrièrewinkel Projecten? U kunt direct contact opnemen met de gewenste locatie. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het contactformulier in.

  Uw aanvraag of opmerking:


  Gegarandeerde kwaliteit door keurmerken

  Als outplacement- en re-integratiebedrijf heeft Carrièrewinkel Projecten een grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn we, samen met anderen, continu bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening naar een nog hoger level te brengen. Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij brancheorganisatie Oval en beschikken we over het keurmerk van Blik op Werk. Onze coaches zijn erkend als beroepscoaches en zijn in het bezit van de benodigde kwalificaties.

  Opdrachtgevers en kandidaten waarderen onze trajecten: in het Klanttevredenheidsonderzoek van Blik op Werk geven ze ons gemiddeld een 7.

  Carrièrewinkel Projecten is aangesloten bij brancheorganisatie Oval en voldoet aan de eisen van kwaliteitsinstituut Blik op Werk.
  Logo-Lid-van-Oval1-e1358957019484[1]  logo-noloc-e1423102740816[1]Logo Cedeo