Alle diensten en producten

Logo-Carrièrewinkel-Projecten-e1423151883539[3]Carrièrewinkel Projecten

Carrièrewinkel Projecten is onderdeel van de HLS Groep. De kernactiviteit van Carrièrewinkel Projecten is de begeleiding van werkzoekenden naar ander werk. Wij werken in opdracht van bedrijven, overheidsinstellingen, ideeële organisaties en particulieren. Zij kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende diensten en producten:

Re-integratietrajecten

Re-integratie tweede spoor voor bedrijven

Re-integratie tweede spoor heeft als doel om voor werknemers een baan bij een andere werkgever te vinden. Dit traject is vooral gericht op medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt.
– Meer informatie op onze webpagina Re-integratie

Re-integratietrajecten voor doelgroepen UWV en gemeenten

Voor het UWV en gemeenten begeleiden wij werkzoekenden naar ander werk. Onze re-integratiemethodiek omvat een uitgebreid pakket aan activiteiten en ondersteuningsmethodieken voor de diverse doelgroepen.
– Meer informatie op onze webpagina Gemeenten/UWV

Individuele outplacementtrajecten op maat

Carrièrewinkel Projecten coacht, ondersteunt en begeleidt werknemers via outplacement naar een andere organisatie. Sleutelwoorden bij onze trajecten zijn: persoonlijke begeleiding en individuele aandacht.
– Meer informatie op onze webpagina Outplacement

Trajecten om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

Beroepskeuzetesten

‘Ik wil graag een leuke baan’, horen we vaak. Maar wat is dat dan, een leuke baan? Dat verschilt per persoon. De beroepskeuzetesten van Carrièrewinkel Projecten maken inzichtelijk wat voor u persoonlijk een aantrekkelijke baan is. Gewapend met die kennis kunt u weloverwogen een volgende stap in uw carrière maken.
– Meer informatie onze webpagina Beroepskeuzetesten

Werkoriëntatie voor cliënten UWV en gemeenten

Werkoriëntatie is gericht op arbeidsongeschikten die moeite hebben om een alternatief beroep te kiezen. Aan het einde van het traject beschikt een deelnemer over een arbeids- en beroepsgericht advies, gebaseerd op een uitgewerkt competentieprofiel.
– Meer informatie onze webpagina Werkoriëntatie

Sollicitatietraining

De ervaren coaches van Carrièrewinkel Projecten verzorgen praktijkgerichte sollicitatiecursussen op maat, vol handige tips en bruikbare informatie. Na afloop van de training kunnen de deelnemers zelfstandig op een effectieve wijze solliciteren.
– Neem voor een aanbod op maat contact op met Marian van der Toolen

Sollicitatietraining voor cliënten UWV en gemeenten

Deze (individuele of groepsgewijze) training is bestemd voor werkzoekende bijstandsgerechtigden of cliënten van het UWV die hun sollicitatievaardigheden willen vergroten. Deelnemers kunnen na afloop zelfstandig en effectief solliciteren.
– Meer informatie op onze webpagina Sollicitatietraining voor cliënten UWV en gemeenten

Training netwerken

Netwerken wordt volgens arbeidsmarktonderzoekers steeds belangrijker bij het vinden van een nieuwe baan. Maar hoe moet dat? Dat vertellen onze coaches in de praktische training Netwerken voor een nieuwe baan.
– Neem voor een aanbod op maat contact op met Marian van der Toolen

Coaching en mediation

Jobcoaching op de werkplek

Werknemers met een arbeidshandicap duurzaam aan het werk houden. Dat is de missie van onze betrokken jobcoaches. Carrièrewinkel Projecten is een officieel erkende jobcoachorganisatie.

Meer informatie op onze webpagina Jobcoaching op de werkplek

Carrièrecoaching voor werkzoekenden

Ook voor werk en carrière geldt: de simpelste vragen zijn vaak het lastigst te beantwoorden. Vragen als: Wat kan ik nu eigenlijk écht goed? Is het realistisch wat ik wil? Carrièrecoaching helpt met het vinden van antwoorden op deze vragen.

Meer informatie op onze webpagina Coaching van uw carrière

Coaching voor cliënten UWV en gemeenten

Werkzoekenden en inactieve werknemers in staat stellen om zelf de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Dat is de opzet van ons speciale coachingstraject, afgestemd op cliënten van het UWV en bijstandsgerechtigden.
– Meer informatie op onze webpagina Coaching voor cliënten UWV en gemeenten

Mediation

De begeleidingstrajecten van Carrièrewinkel Projecten naar een nieuwe baan kunnen alleen slagen als werknemer en werkgever zich daar alle twee voor inzetten. Als de partijen niet of slecht communiceren, kan mediation een oplossing zijn.
– Meer informatie op onze webpagina Mediation, als u er samen niet uitkomt

Flex-Bedrijfsschool

Flexibele leer-werktrajecten

Samen met erkende opleidingsinstituten en zusterbedrijf HLS Personeelsdiensten heeft Carrièrewinkel Projecten een nieuwe manier van werken ontwikkeld. Zowel jonge vakspecialisten als bedrijven hebben baat bij deze flexibele leer-werktrajecten.
– De Flex-Bedrijfsschool bestaat in verschillende branches, zoals:

Verborgen Talenten

Voor jongvolwassenen met weinig werkervaring

Verborgen Talenten biedt aan jonge, getalenteerde arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich waar te maken in de maatschappij. In dit bijzondere initiatief werken wij samen met HLS Personeelsdiensten en BonConsult.
– Meer informatie op de website van Verborgen Talenten

Advisering en ondersteuning van bedrijven

Fysieke Capaciteitsscan

De Fysieke Capaciteitsscan geeft in korte tijd duidelijkheid over de lichamelijke gesteldheid van een werknemer. Daarmee is dit onderzoek een uitstekend vertrekpunt voor een re-integratietraject.– Meer informatie op onze webpagina Fysieke Capaciteitsscan.


Advies over de nieuwe Ziektewet

Carrièrewinkel Projecten biedt – in samenwerking met Verhage & van der Laan Centrum Arbeid en Gezondheid – ondernemingen informatie waarmee ze goed kunnen inspelen op de nieuwe Ziektewet. Op die manier kunnen ze veel geld uitsparen.
– Neem voor themabijeenkomsten of een advies op maat contact op met Hans Houweling


Interim-advies over personeelszaken

Carrièrewinkel Projecten adviseert werkgevers over uiteenlopende personeelsvraagstukken. Anticiperen op  werkgeversrisico’s of snelle reparatie van (procedurele) onvolkomenheden kan veel problemen voorkomen.

– Neem voor meer informatie over onze adviesdiensten contact op met
Hans Houweling


Doorlichten van ziektedossiers

Werkgevers en werknemers laten tijdens de afhandeling van ziektedossiers regelmatig steken vallen. Dat kan een bedrijf op een forse boete komen te staan. Doorlichten van ziektedossiers door Carrièrewinkel Projecten kan dat voorkomen.
– Meer informatie op onze webpagina Doorlichten van ziektedossiers


Beroep en bezwaar tegen loonsancties UWV

Als het UWV vindt dat een bedrijf zich niet genoeg inspant voor de re-integratie van een werknemer, volgt een zware loonsanctie. Carrièrewinkel Projecten helpt bedrijven in beroeps- en bezwaarzaken tegen boetes van het UWV.
– Meer informatie op onze webpagina Beroep en bezwaar tegen loonsancties UWV


Grip over verzuimkosten

Verzuim door ziekte is een natuurlijk verschijnsel. Niet natuurlijk is dat de verzuimkosten voor een werkgever constant stijgen. De arbeidsdeskundigen van Carrièrewinkel Projecten helpen u deze kosten systematisch omlaag te brengen.
– Meer informatie op onze webpagina Grip op verzuimkosten

Overige diensten Carrièrewinkel Projecten

Begeleiding startend ondernemers

Voor sommige werknemers is een eigen onderneming een goed alternatief voor een (aflopend) dienstverband. Carrièrewinkel Projecten biedt persoonlijke ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf.
– Neem voor een aanbod op maat contact op met Hans Houweling

HLS-Logo-e1423151739797[1]HLS Personeelsdiensten

HLS Personeelsdiensten is het oudste onderdeel van de HLS Groep. Sinds 1991 brengt deze onderneming werkgevers en bij elkaar. Kernactiviteiten HLS Personeelsdiensten:

Vierkant-Payroll-e1423152068528[1]HLS Payroll

De derde poot van de HLS Groep is HLS Payroll. HLS Payroll verzorgt payrollservices voor: