Jobcoaching

Job coaching

Jobcoaching is het een op een begeleiden van mensen op hun werkplek. Mensen die vastlopen in hun werk, krijgen door onze consulenten een steuntje in de rug om een baan te behouden en het leuk te blijven vinden. 

Het doel van de jobcoach is de het beantwoorden van de vraag. ‘Wat heeft de werknemer nodig, zodat deze zelfstandig(er) kan functioneren?’. Het resultaat dat wij nastreven is een werkgever die tevreden is over de  medewerker en een medewerker die met plezier zijn/haar baan vervult.

Zo eenvoudig is het!

Wat kan je onder andere verwachten van een jobcoach? 

  • Hulp bij communicatie op de werkvloer en op tijd zaken bespreekbaar maken
  • Ondersteuning in het verbeteren van onderlinge samenwerking
  • Hulp bij het behouden van overzicht op de werkzaamheden
  • Ondersteuning bij het aanleren van nieuwe handelingen of vaardigheden
  • Stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en evalueert dit regelmatig
  • Motiveert en stimuleert daar waar nodig
  • Ondersteunt in het opdoen van werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden 
  • Brengt de mogelijkheden en beperkingen in beeld 
  • Helpt met het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Brengt met de werkgever en medewerker eventuele risico’s in kaart met betrekking tot belastbaarheid en productiviteit.

Eventueel wordt ondersteuning geboden op andere levensgebieden om tot betere prestaties te komen, bijvoorbeeld bij privéaangelegenheden als wonen of administratie.

Jobcoaching is altijd individueel. Het aantal uren begeleiding is afhankelijk van de vraag van de werknemer en het budget dat beschikbaar wordt gesteld door het UWV of de Gemeente waar je woonachtig bent. 

Heb je inhoudelijke vragen over jobcoaching, wil je weten wat we precies voor je kunnen betekenen of hoe je jobcoaching aan kunt vragen bij gemeente of UWV? Je bent een telefoontje van ons verwijderd. 010-4140282 en vraag naar Maureen Sitton of Monique Kauffman. Zij helpen je graag verder!

Wil je graag dat wij contact met jou opnemen? Mail dan even naar info@carrierewinkel.nl en laat je contactgegevens achter.